HE 134/2012

eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.10.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 StVM 25/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Veli-Matti Taskila, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

16.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mari Köngäs, Kansaneläkelaitos (K)

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

27.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 20/2012 vp

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 35/2012 vp

Merkitty saapuneeksi

- Työ- ja elinkeinoministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 25/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.10.2012

Käsittely päättynyt 29.11.2012 PeVL 35/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Nyberg, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

14.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- yliopistonlehtori Jarna Petman, (K)

15.11.2012

Epävirallinen keskustelu

22.11.2012

Epävirallinen keskustelu

29.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 35/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2012

Käsittely päättynyt 23.11.2012 TyVL 20/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.10.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Käsittely

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

06.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Mari Köngäs, Kansaneläkelaitos (K)

- työvoimapalvelujen asiantuntija Ritva Sillanterä, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

- kassanjohtaja Merja Jokinen, Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (K)

07.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tero Hyttinen, Meri-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto

- paikallisjohtaja Kaj Mönkkönen, Pohjois-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- kehittämispäällikkö Tuula Hirvonen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kaarinan työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- Salon työ- ja elinkeinotoimisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön kirjallinen lisäselvitys.

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vammaispoliittinen suunnittelija Anne Mäki, Vammaisfoorumi ry

- työllisyyspäällikkö Taru Tammi, Vammaisfoorumi ry

- tutkija/suunnittelija Simo Klem, VATES-säätiö

- henkilöstöjohtaja Leena Olkkonen, S-ryhmä

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etsivän työn ohjaaja Heidi Elo, Liedon kunta (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- puheenjohtaja Jarno Lappalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

13.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Rebecka Svedlin, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- palveluvastaava Anu Laasanen, Sovatek-säätiö (K)

- palvelupäällikkö Mirja Willberg, Parik-säätiö (K)

14.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Mia Weckman, Tieteentekijöiden liitto-Forskarförbundet (K)

- sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi, (K)

15.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin klubitalot ry (K)

20.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kaarinan Työttömät ry (K)

23.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 20/2012 vp