HE 134/2013

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 05.12.2013 HaVM 19/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäasiainministeriö (K)

- rajavartioylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 13/2013 vp

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Anna Salminen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- Metsälän vastaanottokeskus (K)

- Suomen Punainen Risti (K)

Merkitty saapuneeksi

- Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen ja EN:n parlamentaarisen yleiskokouksen maahanmuuttokomitean puheenjohtaja Anne-Mari Virolainen laatima palautuksien valvontaa koskeva raportti.

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

- Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

28.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- sisäasiainministeriö

03.12.2013

Epävirallinen keskustelu

03.12.2013

Epävirallinen keskustelu

04.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

Valmistunut:

- HaVM 19/2013 v

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 19.11.2013 TyVL 13/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Harri Sivula, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sisäasiainministeriön Poliisiosaston kirjallinen lausunto.

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Nuutinen, Helsingin kaupunki, Metsälän vastaanottokeskus (K)

- oikeudellinen asiantuntija Susanna Mehtonen, Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

06.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolaisen EN:n siirtolaiskomitean puheenjohtajana laatima raportti.

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Jukka Könönen, (K)

15.11.2013

Yleiskeskustelu

19.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 13/2013 vp