HE 134/2014

HE 134/2014

eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 11.11.2014 VaVM 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

11.11.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 24/2014 vp

Verojaosto

05.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro, valtiovarainministeriö

​​​​