HE 135/2003

HE 135/2003

laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 12/2003LA 155/2003

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.11.2003

Käsittely päättynyt 03.12.2003 VaVM 38/2003 vp

Käsittelyvaiheet

20.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

20.11.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

03.12.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 12/2003 vp, LA 155/2003 vp

Valmistunut:

- VaVM 38/2003 vp

Verojaosto

19.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Soili Sinisalo, Verohallitus

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- lakimies Juha-Pekka Huovinen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

- maatalousekonomisti Perttu Pyykkönen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

- professori Kyösti Pietola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto

25.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Jussi Leppänen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- KTM Karri Nieminen, Kirjanpitotoimistojen Liitto ry

- toiminnanjohtaja Jouni Korhonen, Suomen Hiusyrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Inkeri Juurikkala-Sirviö, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat (K)

- pääsihteeri Tuomo Sirkiä, Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen kirjallinen lausunto

Yleiskeskustelu

27.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

28.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalisihteeri Terttu Manelius, Invalidiliitto ry (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

02.12.2003

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Jatkettu yleiskeskustelu

03.12.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​