HE 135/2006

HE 135/2006

laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 126/2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 StVM 20/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen kannanotto

- hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 126/2005 vp

Valmistava keskustelu

29.09.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 20/2006 vp

​​​​