HE 135/2010

HE 135/2010

työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 26.11.2010 StVM 38/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehityspäällikkö Maijaliisa Takanen, Eläketurvakeskus

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteinen lausunto

24.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 38/2010 vp

​​​​