HE 135/2013

eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.10.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 02.10.2013

Käsittely päättynyt 29.11.2013 MmVM 14/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja metsälakiasiantuntija Janne Uitamo, Suomen metsäkeskus (K)

- metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

Kirjaus

24.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Puu- ja erityisalojen liitto (K)

Käsittely

25.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Erkki Eteläaho, Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry (K)

- johtaja Esko Laitinen, Metsänomistajien liitto, Etelä-Suomi (K)

- johtaja Timo Leskinen, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi (K)

- toiminnanjohtaja Jarmo Lahdenmaa, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa (K)

- toiminnanjohtaja Teuvo Tapaninen, Metsänhoitoyhdistys Sodankylä (K)

- toiminnanjohtaja Jarmo Huttunen, Metsänhoitoyhdistys Sotkamo (K)

Kirjaus

07.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Sahat ry (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Metsänhoitoyhdistys Pudasjärvi (K)

Ei huomautettavaa:

- Metsäntutkimuslaitos

Käsittely

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.11.2013

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

22.11.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

26.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.11.

27.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.11.

28.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.11.

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 14/2013 vp