HE 135/2014

HE 135/2014

eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.09.2014

Käsittely päättynyt 12.11.2014 SiVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, opetus- ja kulttuuriministeriö

22.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Kurt Torsell, Suomen Kuntaliitto (K)

- Erikoistutkija, dosentti Tuire Palonen, (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Tarja Ojanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry (K)

- puheenjohtaja Matti Sippola, Suomen Luokanopettajat ry

- erityisasiantuntija Kaisu Muuronen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- Suomen Vanhempainliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- asetusluonnos 28.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 11/2014 vp

​​​​