HE 137/2004

HE 137/2004

laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.09.2004

Käsittely päättynyt 29.03.2005 TaVM 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.09.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

28.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

- markkinavalvoja Janne Häyrynen, Rahoitustarkastus (K)

- markkinaoikeustuomari Jussi Karttunen, markkinaoikeus

- rikostarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- lakimiesharjoittelija Nora Laine, keskusrikospoliisi

06.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markku Savikko, Arvopaperivälittäjien yhdistys ry (K)

- Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry

- lakimies Timo Rintanen, HEX Integrated Markets Oy (K)

- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys

Merkitty saapuneeksi

- Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Rahoitustarkastuksen muistio 1.10.2004.

13.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Irma Telivuo, korkein hallinto-oikeus

19.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- hallinto-oikeustuomari Sirkka Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman hallinto-oikeuden muistio 8.6.2004.

29.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Pyydetty lisäselvitys:

- valtiovarainministeriön kommentit valiokunnan saamiin kirjallisiin lausuntoihin.

09.11.2004

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön muistio 29.10.2004.

12.11.2004

Keskusteltiin asiasta.

18.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

10.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö

29.03.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 4/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.09.2004

Käsittely päättynyt 01.03.2005 PeVL 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

29.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Jatkettu I käsittely

05.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

19.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin kirjallinen lausunto

24.02.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.02.2005

Yksityiskohtainen käsittely

01.03.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2005 vp

​​​​