HE 137/2009

HE 137/2009

laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 67/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 06.11.2009 VaVM 32/2009 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

06.11.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 67/2009 vp

Valmistunut:

- VaVM 32/2009 vp

Verojaosto

23.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Tiina Maisala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Leila Himanka, Verohallitus

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pekka Immeli, Akava ry (K)

- osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- verolakimies, VT Jouko Jormalainen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

- toimitusjohtaja Osmo Laine, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- verotuksen erityisasiantuntija Henrik Rainio, Suomen Kuntaliitto (K)

06.10.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Marja Riihelä, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

03.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​