HE 137/2010

HE 137/2010

laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 26.11.2010 StVM 37/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erikoistutkija Tarja Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- lastensuojelun erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto (K)

- ohjelmajohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun keskusliitto (K)

- johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Pia Leikasto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- sosiaalipalvelupäällikkö Maria Palmgren, Tampereen kaupunki

- kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

16.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tampereen kaupunki

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 37/2010 vp

​​​​