HE 138/2004

HE 138/2004

laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 34/2004

Talousvaliokunta

Saapunut: 15.09.2004

Käsittely päättynyt 09.02.2006 TaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.09.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen, sisäasiainministeriö (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 34/2004 vp

01.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- ylikomisario Ari Taipale, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- lakimies Merja Söderström, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto (K)

- hallituksen jäsen Liisa Lemmetyinen, Suomen Leirintäalueyhdistys

- yritysasiamies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

11.03.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön muistio 8.3.2005.

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

30.03.2005

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 10.3. pohjalta.

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

06.04.2005

Yleiskeskustelu

- Korjattu mietintöluonnos

Jatkettu II käsittely

19.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Annika Rönni-Sällinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM

- lakimies Merja Söderström, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö

28.04.2005

Päätetty jatkokäsittelystä.

03.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

12.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Hotelli- ja Ravintolaliiton selvitys 10.5.2005.

Erillinen ratkaiseva käsittely

08.02.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.2.2006

Yksityiskohtainen käsittely

09.02.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Korjattu mietintöluonnos 9.2.2006.

Valmistunut:

- TaVM 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.09.2004

Käsittely päättynyt 15.12.2004 PeVL 49/2004 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

28.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

I käsittely

28.09.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

14.12.2004

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

15.12.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 49/2004 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 18.02.2005 HaVL 5/2005 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

15.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Leena Piipponen, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

03.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- lakimies Marja Pajukoski, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- ylikomisario, lupayksikön johtaja Ari Taipale, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- asiamies, varatuomari Juhani Hopsu, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ry (K)

- sopimusvastaava Nikolas Elomaa, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

09.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveydenhuollon Tuotevalvontakeskuksen kirjallinen lausunto. Merkittiin, ettei Suomen Kuntaliitolla ollut huomautettavaa.

14.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

11.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

18.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 5/2005 vp

​​​​