HE 138/2006

laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 24.10.2006 TyVM 9/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu, Akava ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto.

10.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- luonnos valtioneuvoston asetukseksi.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Käsittely

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- muutosturva-asiantuntija Raili Åkerström, Porin työvoimatoimisto (K)

- osastopäällikkö Hannele Jokiniemi, Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

20.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Tunturi-Lapin työvoimatoimiston kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.10.2006

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 9/2006 vp