HE 138/2007

laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2007

Käsittely päättynyt 15.11.2007 StVM 19/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Yrittäjien kirjallinen kannanotto

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Leena Väänänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Vakuutusvalvontavirasto

- toimitusjohtaja Tapani Miettinen, Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakimies Juri Aaltonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

15.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 19/2007 vp