HE 138/2012

HE 138/2012

eduskunnalle Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.11.2012 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.11.2012 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 05.12.2012 UaVM 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

16.11.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

16.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Pyydetty lausunto:

- HaV

Pyydetty lausunto:

- LaV

Käsittely

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Päivi Laivola de Rosière, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö

- projektiavustaja Anette Parviainen, ulkoasiainministeriö

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suurlähettiläs Juha Ottman, ulkoasiainministeriö

28.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Matti Sarasmaa, sisäasiainministeriö

29.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Erik Lundberg, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Päivi Laivola de Rosière, ulkoasiainministeriö

- johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti

- ylitarkastaja Akseli Koskela, työ- ja elinkeinoministeriö

30.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti

- ylitarkastaja Akseli Koskela, työ- ja elinkeinoministeriö

04.12.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos - versio 0.1

05.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- UaVM 14/2012 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.11.2012

Käsittely päättynyt 27.11.2012 HaVL 19/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Päivi Laivola de Rosière, ulkoasiainministeriö, EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikkö (K)

- ylitarkastaja Kukka Krüger, sisäasiainministeriö (K)

- EU-erityisasiantuntija Katja Arenmaa, oikeusministeriö (K)

23.11.2012

Valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 19/2012 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.11.2012

Käsittely päättynyt 29.11.2012 LaVL 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Päivi Laivola de Rosière, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

22.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 14/2012 vp