HE 139/2008

HE 139/2008

laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.09.2008 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.09.2008

Käsittely päättynyt 10.10.2008 VaVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

26.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

10.10.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 13/2008 vp

Verojaosto

03.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Merja Sandell, valtiovarainministeriö

- tulliveropäällikkö Marko Koski, Tullihallitus

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Autoliitto ry (K)

07.10.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​