HE 139/2010

laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 StVM 28/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Henna Harju, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö Esko Karjala, Kansaneläkelaitos (K)

- projektiekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- FYSI ry:n toiminnanjohtaja Aino Sainio, Suomen Yrittäjät (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen toimittama lisäselvitykset

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 28/2010 vp