HE 14/2008

HE 14/2008

laiksi vihkimisoikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.03.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.03.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 04.03.2008

Käsittely päättynyt 05.06.2008 LaVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.04.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 8/2008 vp.

22.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiovarainministeriö

23.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkikirjoittaja Torsti Patakangas, Lapin maistraatti (K)

27.05.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö Mirja Kainu, Turun seudun maistraatti (K)

- käräjätuomari Kimmo Simola, Turun käräjäoikeus (K)

- puheenjohtaja Klaus Korhonen, Suomen Helluntaikirkko (K)

- tiedottaja Ari Kattainen, Suomen Helluntaikirkko

- tiedotusjohtaja Veikko Leinonen, Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutettu

- Rovaniemen käräjäoikeus

- Vapaa-ajattelijain liitto ry ja Suomen Humanistiliitto ry

29.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Pohjanmaan maistraatti

- Vapaa katolinen kirkko

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin juutalaisen seurakunnan kirjallinen ilmoitus, ettei sillä ole huomautettavaa

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine

Epävirallinen keskustelu

03.06.2008

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisävastine 29.5.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.06.2008

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.03.2008

Käsittely päättynyt 17.04.2008 PeVL 8/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Mette Manninen, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVl 8/2008 vp

​​​​