HE 14/2012

eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.03.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 22.03.2012

Käsittely päättynyt 12.04.2012 LiVM 2/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- suunnittelija Antti Arkima, Liikennevirasto

- tulliylitarkastaja Olli Tuomisto, Tulli (K)

- erityisasiantuntija Niklas Rönnberg, Suomen Varustamot ry (K)

- toimitusjohtaja Markku Mylly, Suomen Satamaliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

- Rajavartiolaitos (K)

- Suomen Laivameklariliitto (K)

12.04.2012

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 2/2012 vp