HE 140/2004

HE 140/2004

laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.09.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.09.2004

Käsittely päättynyt 21.10.2004 StVM 24/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

19.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK (K)

20.10.2004

Yleiskeskustelu

21.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 24/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 16.09.2004

Käsittely päättynyt 08.10.2004 TyVL 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

30.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

06.10.2004

Yleiskeskustelu

08.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 14/2004 vp

​​​​