HE 140/2005

HE 140/2005

laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.09.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 28.09.2005

Käsittely päättynyt 25.10.2005 TaVM 15/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

29.09.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

12.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ylijohtaja Timo Hirvi, Mittatekniikan keskus

- johtaja Leena Tikkanen, Mittatekniikan keskus

25.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 15/2005 vp