HE 140/2007

HE 140/2007

siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.11.2007 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.11.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.11.2007 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 117/2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 08.11.2007

Käsittely päättynyt 30.11.2007 TyVM 9/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

08.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Inka Douglas, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

09.11.2007

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 117/2007 vp

Käsittely

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Thomas Hackman, Amnesty International, Suomen osasto (K)

- lakiasiainsihteeri Juha Keltti, Aseistakieltäytyjäliitto ry (K)

- sihteeri Jussi Aaltonen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, mies- ja mediajaosto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.11.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 4/2007 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen, ulkoasiainministeriö

- kaupunginlakimies Sami Sarvilinna, Helsingin kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutettu (K)

22.11.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 18/2007 vp

23.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Inka Douglas, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela, työministeriö (K)

27.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- Työministeriön muistiot.

Valmistava keskustelu

29.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapinjärven koulutuskeskus (K)

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

30.11.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 9/2007 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.11.2007

Käsittely päättynyt 21.11.2007 PeVL 18/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

09.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heidi Nummela, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Inka Douglas, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

Asian ilmoittaminen

09.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Aseistakieltäytyjäliitto ry (K)

20.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

21.11.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 18/2007 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 07.11.2007

Käsittely päättynyt 20.11.2007 PuVL 4/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- komentajakapteeni Kai Suvanto, Pääesikunta (K)

- ylitarkastaja Inka Douglas, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Heidi Nummela, työministeriö

15.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainsihteeri Juha Keltti, Aseistakieltäytyjäliitto (K)

- johtaja Tiina Koivuniemi, Siviilipalveluskeskus (K)

Valmistava keskustelu

20.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely