HE 140/2011

eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.12.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 20.12.2011

Käsittely päättynyt 23.02.2012 TyVM 2/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- asiantuntija Kimo Kostiainen, Suomen Varustamot ry

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SMU ry

- varatoiminnanjohtaja Risto Blomquist, Suomen Laivanpäällystöliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

17.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja Sanna Sonninen, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- johtava asiantuntija Marko Rahikainen, Liikenteen turvallisuusvirasto

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2012 vp