HE 140/2012

eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 06.11.2012

Käsittely päättynyt 26.04.2013 LaVM 7/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Vuokko Karsikas, Rikosseuraamuslaitos (K)

- vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma, Psykiatrinen vankisairaala (K)

21.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- johtaja Liisa Riittinen, Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

26.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamiessosiaalityöntekijä Marjatta Kaurala, Kriminaalihuollon tukisäätiö (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

14.03.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2013 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutettu (K)

21.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 12.4.2013.

17.04.2013

Yleiskeskustelu

25.04.2013

Epävirallinen keskustelu

26.04.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 7/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2012

Käsittely päättynyt 13.03.2013 PeVL 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.11.2012

Epävirallinen keskustelu

07.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

12.02.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma, Psykiatrinen vankisairaala (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.03.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2013 vp