HE 140/2013

eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.10.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.10.2013 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 01.10.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 40/2011 vp LA 58/2012 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 02.10.2013

Käsittely päättynyt 05.12.2013 VaVM 31/2013 vp

Käsittelyvaiheet

04.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.10.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 27/2013 vp

05.11.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 29/2013 vp

08.11.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

05.12.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

05.12.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 40/2011 vp, LA 58/2012 vp

Valmistunut:

- VaVM 31/2013 vp

Verojaosto

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- johtava asiantuntija Kari Aaltonen, Verohallinto

- johtava veroasiantuntija Aki Mattson, Verohallinto (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Hyvärinen, Fortum Oyj (K)

- energiajohtaja Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry (K)

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Akke Kuusela, Suomen Voima Oy edustaen Paikallisvoima ry:tä

- hallituksen puheenjohtaja Berndt Schalin, Pienvesivoimayhdistys ry (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Miia Wallén, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Minna Korkeaoja, Pohjolan Voima Oy (K)

- sidosryhmäsuhdejohtaja Stefan Sundman, UPM-Kymmene Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäteollisuus ry (K)

- Kyröskosken Voima Oy (K)

- professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto (K)

25.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 27/2013 vp.

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 29/2013 vp.

22.11.2013

Valmistava keskustelu

26.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

03.12.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.12.2013

Esitelty mietintöluonnos

05.12.2013

Esitelty mietintöluonnos

- korjattu

Talousvaliokunta

Saapunut: 02.10.2013

Käsittely päättynyt 06.11.2013 TaVL 29/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yli-insinööri Mikko Heikkilä, Energiamarkkinavirasto (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- veroasiantuntija Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- toimitusjohtaja Mikko Rintamäki, Suomen ElFi Oy (K)

- johtava konsultti Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsäteollisuus ry (K)

- Kemianteollisuus ry (K)

- Teknologiateollisuus ry (K)

- Teollisuuden Palkansaajat TP ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen Yrittäjien ilmoitus 8.10.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy (K)

- järjestöpäällikkö Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Liski,

- johtaja Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oy (K)

- yhteiskuntasuhdejohtaja Esa Hyvärinen, Fortum Oyj (K)

24.10.2013

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 31.10.2013

06.11.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 6.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 29/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 01.10.2013

Käsittely päättynyt 25.10.2013 YmVL 27/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

- yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

25.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 27/2013 vp