HE 141/2010

HE 141/2010

laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.09.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 15.09.2010

Käsittely päättynyt 20.01.2011 YmVM 17/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Katri Nuuja, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- alueidenkäytön ryhmän päällikkö Matti Rantala, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- yliarkkitehti Ritva Laine, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallituksen jäsen Erkki Kunnari, Suomen tuulivoimayhdistys ry (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (K)

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen luonnonsuojeluliiton lisäselvitys.

09.12.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiateollisuus ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 17/2010 vp

​​​​