HE 141/2011

HE 141/2011

eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2012

Käsittely päättynyt 28.02.2012 LaVM 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Heidi Kankainen, sisäasiainministeriö (K)

21.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriön vastine.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön täydentävä lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.02.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 1/2012 vp

​​​​