HE 142/2003

laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lähettänyt 13.02.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.11.2003

Käsittely päättynyt 31.03.2004 TyVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

- lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies Jesper Eiskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry

- lakimies Martti Virtanen, Palvelutyönantajat ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Akava ry:n kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

12.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

13.02.2004

Pyydetty lausunto:

- LaV

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Vesa Ullakonoja, Turun ja Porin työsuojelupiiri

23.03.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 2/2004 vp

25.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

31.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 1/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.02.2004

Käsittely päättynyt 12.03.2004 LaVL 2/2004 vp

Käsittelyvaiheet

18.02.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

25.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

I käsittely

12.03.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 2/2004 vp