HE 142/2005

HE 142/2005

laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.09.2005 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 28.09.2005

Käsittely päättynyt 01.12.2005 TyVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

28.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

29.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

05.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Ari Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- päälakimies Jorma Rusanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiamies Jesper Eiskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- asiamies, varatuomari Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- yhteyspäällikkö Karoliina Nurmi, Eläketurvakeskus (K)

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry (K)

- varatuomari Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT ry

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön lausunto.

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Tuomas Anttila, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Pekka Muinonen, Uudenmaan verovirasto

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

27.10.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- sihteerin laatima muistio.

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lausunto.

25.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön muistio.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

01.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 8/2005 vp

​​​​