HE 142/2013

eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.10.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 02.10.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 MmVM 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitusneuvos Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Christell Åström, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Kirjaus

18.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

Käsittely

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Markus Lounela, Maaseutuvirasto (K)

24.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY (K)

- leader-asiamies Heli Walls, Suomen Kylätoiminta ry (K)

Kirjaus

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

- Paliskuntain yhdistys (K)

Käsittely

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Tuija Muhonen, Kehittämisyhtiö Witas Oy (K)

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö

03.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Juuso Kalliokoski, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitussihteeri Mika Saari, maa- ja metsätalousministeriö

05.12.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

10.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 22/2013 vp