HE 143/2014

HE 143/2014

eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2014

Käsittely päättynyt 23.10.2014 LiVM 16/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Tapani Kajamaa, Liikennevirasto

- johtaja Merja Hallivuori, Tulli (K)

- nuorempi asiantuntija Laura Raikunen, Suomen Varustamot ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Suomen Merimieskirkko ry (K)

- Suomen Meripelastusseura ry (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneviraston jälkikäteen toimittama asiantuntijalausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 16/2014 vp