HE 144/2006

HE 144/2006

laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta sekä valtion ja kuntien kustannustenjaon tarkistuksesta aiheutuviksi muutoksiksi lainsäädäntöön

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 107/2005LA 109/2006LA 110/2006LA 114/2004LA 121/2006LA 122/2005LA 123/2006LA 146/2005LA 148/2006LA 27/2006LA 40/2006LA 56/2006LA 59/2006LA 81/2005LA 81/2006LA 82/2006LA 93/2006TPA 105/2005TPA 116/2005TPA 29/2005TPA 52/2005TPA 68/2006

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 28.11.2006 VaVM 37/2006 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

13.10.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 39/2006 vp

13.10.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- HaVL 39/2006 vp

28.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

28.11.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 107/2005 vp, LA 109/2006 vp, LA 110/2006 vp, LA 114/2004 vp, LA 121/2006 vp, LA 122/2005 vp, LA 123/2006 vp, LA 146/2005 vp, LA 148/2006 vp, LA 27/2006 vp, LA 40/2006 vp, LA 56/2006 vp, LA 59/2006 vp, LA 81/2005 vp, LA 81/2006 vp, LA 82/2006 vp, L

28.11.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 105/2005 vp

Valmistunut:

- VaVM 37/2006 vp

Verojaosto

28.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Tomi Peltomäki, Verohallitus (K)

- kehittämispäällikkö Mikael Enberg, Suomen Kuntaliitto (K)

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

04.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto.

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntatutkimuksen päällikkö Jouko Kajanoja, Kansaneläkelaitos KELA

- erikoistutkija Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos KELA (K)

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

17.10.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- VM:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Kelan kirjallinen lausunto.

27.10.2006

Valmistava keskustelu

08.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

10.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

16.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

21.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

24.11.2006

Yleiskeskustelu

28.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 10.10.2006 HaVL 39/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

27.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Merja Taipalus, valtiovarainministeriö (K)

- finanssisihteeri Fransiska Pukander, valtiovarainministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Käsittely

04.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Kirkkohallituksen kirjallinen lausunto.

Epävirallinen keskustelu

06.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Suomen ortodoksisen kirkollihallituksen kirjallinen lausunto.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

10.10.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 39/2006 vp

​​​​