HE 144/2011

HE 144/2011

eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.02.2012

Käsittely päättynyt 27.04.2012 LiVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- apulaisjohtaja Merja Saari, Viestintävirasto (K)

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto (K)

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- TDC Oy (K)

16.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anna Tsakirakis, DNA Oy (K)

- johtava lakimies Anne Vainio, Elisa Oyj (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

- lakiasiainjohtaja Marko Vuorinen, Finnet-liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Jari Perko, Suomen Suoramarkkinointiliitto (K)

- lakiasiainpäällikkö Ilkka Lehto, Teleforum ry (K)

10.04.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

11.04.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Telemarkkinointiliitto (K)

19.04.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

24.04.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2012 vp

25.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.04.2012

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio 27.4.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 4/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2012

Käsittely päättynyt 20.04.2012 PeVL 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tutkijatohtori, oikeustieteen tohtori Juha Lavapuro, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- Kilpailuvirasto (K)

Pyydetty lisäselvitys:

- liikenne- ja viestintäministeriöltä

15.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys

Pyydetty lisäselvitys:

- liikenne- ja viestintäministeriöltä puhelinliittymäsopimuksen irtisanomisesta

Valmistava keskustelu

20.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön lisäselvitys

12.04.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

20.04.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2012 vp

​​​​