HE 144/2012

HE 144/2012

eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 43/2012

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.11.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 LiVM 20/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- ylitarkastaja Hanna Piipponen, Poliisihallitus (K)

- viestintäpäällikkö Saara Remes, Linja-autoliitto (K)

- laki- ja TIR-asiain päällikkö Esa Näätänen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Pääesikunta (K)

- Liikenneturva (K)

- Moottoriliikenteen Keskusjärjestö (K)

- Suomen Motoristit ry (K)

- Suomen Liikennelääketieteen yhdistys (K)

09.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Timo Repo, Opetushallitus (K)

- lehtori Jyrki Hapulahti, Hämeen ammattikorkeakoulu (K)

- puheenjohtaja Sakari Kaikkonen, Ammattipätevyyskouluttajat ry (K)

- koulutuspäällikkö Tapani Rintee, Suomen Autokoululiitto

20.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 12.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 43/2012 vp

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 20/2012 vp

​​​​