HE 145/2005

laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.10.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2005 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 128/2003 vp LA 16/2004 vp LA 70/2005 vp LA 9/2004 vp LA 92/2004 vp TPA 71/2004 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.10.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 VaVM 39/2005 vp

Käsittelyvaiheet

14.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV:n ja HaV:n annettava lausunto.

I käsittely

14.10.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

18.11.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

- Lausunnot PeVL 51/2005 vp ja HaVL 23/2005 vp lähetetään VeJ:oon.

29.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 128/2003 vp, LA 9/2004 vp, LA 16/2004, LA 92/2004 vp, LA 70/2005 vp, TPA 71/2004 vp - LA 128/2003 vp, LA 16/2004 vp, LA 70/2005 vp, LA 9/2004 vp, LA 92/2004 vp, TPA 71/2004 vp

Valmistunut:

- VaVM 39/2005 vp

Verojaosto

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Eila Närhi, Verohallitus

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- verolakimies Tarja Tarkiainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto (K)

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Aimo Takala, Kemijoki Oy (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- toimistopäällikkö Kari Sorsakivi, Helsingin kaupunki

- teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki (K)

- kehitysjohtaja Harri Nikander, Keravan kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Hyvinkään kaupungin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Järvenpään kaupungin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Vihdin kunnan kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Vantaan kaupungin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Kauniaisen kaupungin kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallinen lausunto.

28.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Tuusulan kunnan kirjallinen lausunto.

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Erik Hjelt, Kapiteeli Oyj

15.11.2005

Epävirallinen keskustelu

- - tilannekatsaus.

18.11.2005

Yleiskeskustelu

- - alustava yleiskeskustelu.

22.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto.

Yleiskeskustelu

25.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

29.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.10.2005

Käsittely päättynyt 18.11.2005 PeVL 51/2005 vp

Käsittelyvaiheet

18.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin ja professori Aimo Ryynäsen kirjalliset lausunnot

Jatkettu I käsittely

11.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.11.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

17.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

18.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 51/2005 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.10.2005

Käsittely päättynyt 11.11.2005 HaVL 23/2005 vp

Käsittelyvaiheet

18.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

I käsittely

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Hyväksytään valiokunnan kokouksissa 26.10.2005 ja 28.10.2005 suoritetut asiantuntijakuulemiset.

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Olavi Honko, Vantaan kaupunki (K)

- teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki (K)

- kaavoituspäällikkö Merja Vikman-Kanerva, Mäntsälän kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Järvenpään kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Keravan kaupungin, Sipoon kunnan, Keminmaan kunnan ja Eurajoen kunnan kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

10.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi lausuntoluonnos, joka esiteltiin.

11.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 23/2005 vp