HE 145/2009

HE 145/2009

laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 20.10.2009 LiVM 17/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty jatkokäsittelystä.

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Finavia Ilmailulaitos (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- osastoesiupseeri Tuomo Repo, puolustusministeriö (K)

- johtaja Matti Tupamäki, Ilmailuhallinto (K)

- sopimustoimitsija Hannu Moilanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (K)

08.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (K)

- apulaisjohtaja Seppo Reimavuo, Kilpailuvirasto (K)

- toiminnanjohtaja Kai Mönkkönen, Suomen Ilmailuliitto (K)

- varatoimitusjohtaja Lasse Heinonen, Finnair Oyj (K)

- suunnittelupäällikkö Sverker Skogberg, Finnair Oyj (K)

15.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Juhani Tervala, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Rita Linna, liikenne- ja viestintäministeriö

- projektipäällikkö Hannu Hautakangas, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

16.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio henkilöstövaikutuksista yhtiöittämisissä

Valmistava keskustelu

20.10.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 17/2009 vp

​​​​