HE 145/2011

HE 145/2011

eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.02.2012

Käsittely päättynyt 16.05.2012 TaVM 3/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

28.03.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2012 vp

10.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Lasse Reiman, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- toimitusjohtaja (OTO) Sirkka Vilkamo, Valtion ydinjätehuoltorahasto (K)

- lakiasiainpäällikkö Ulla-Maija Moisio, Teollisuuden Voima Oyj (K)

- yhtiölakimies Hannele von Hertzen, Fennovoima Oy

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Fortum Power and Heat Oy (K)

27.04.2012

Valmistava keskustelu

27.04.2012

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 26.4.2012

04.05.2012

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n täsmennykset 27.4.2012 vastineeseen

16.05.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 16.5.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 3/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2012

Käsittely päättynyt 22.03.2012 PeVL 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.02.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Jorma Aurela, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Maria Ranta-Muotio, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Pyydetty lisäselvitys:

- työ- ja elinkeinoministeriöltä

15.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys

Epävirallinen keskustelu

22.03.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2012 vp

​​​​