HE 146/2008

HE 146/2008

laeiksi kuntalain muuttamisesta ja kuntalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.10.2008

Käsittely päättynyt 21.11.2008 HaVM 21/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- lakimies Mika Paavilainen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

- Inarin kunta (K)

18.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 21/2008 vp

​​​​