HE 146/2009

HE 146/2009

laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 04.12.2009 HaVM 22/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

23.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Timo Turunen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- finanssisihteeri Carolina Sierimö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Aki Enkenberg, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen, Keskuskauppakamari (K)

- erikoissuunnittelija Auli Korhonen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Korkeaoja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- AKAVA ry (K)

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Kellokumpu, Etelä-Savon TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Varsinais-Suomen TE-keskus (K)

- Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maakuntajohtaja Tapio Välinoro, Kymenlaakson liitto (K)

- Pirkanmaan liitto (K)

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Heikki Aurasmaa, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Tuula Manelius, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin liitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

24.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- Etelä-Savon maakuntavaltuuston kannanotto 23.11.2009.

Epävirallinen keskustelu

02.12.2009

Yleiskeskustelu

- luonnos, asiakirja A 4 §.

03.12.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

04.12.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 22/2009 vp

​​​​