HE 147/2010

HE 147/2010

energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten
Valtiovarainvaliokunta lähettänyt 15.10.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 102/2008LA 102/2009LA 116/2008LA 129/2008LA 132/2007LA 14/2010LA 141/2007LA 19/2009LA 52/2008LA 55/2008LA 76/2009TPA 15/2010TPA 60/2009TPA 62/2009TPA 73/2010TPA 80/2010TPA 84/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

24.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.09.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.10.2010

Pyydetty lausunto:

- MmV

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 12/2010 vp.

29.10.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 20/2010 vp ja YmVL 18/2010 vp.

12.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 24/2010 vp

26.11.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

02.12.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 102/2008 vp, LA 102/2009 vp, LA 116/2008 vp, LA 129/2008 vp, LA 132/2007 vp, LA 14/2010 vp, LA 141/2007 vp, LA 19/2009 vp, LA 52/2008 vp, LA 55/2008 vp, LA 76/2009 vp, TPA 15/2010 vp, TPA 60/2009 vp, TPA 62/2009 vp, TPA 73/2010 vp, TPA 80/2010 vp,

Valmistunut:

- VaVM 51/2010 vp

Verojaosto

21.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teknologiajohtaja Satu Helynen, VTT (K)

- neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus (K)

- osastonjohtaja Janne Huhtamäki, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Veronmaksajain keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Timo Vapalahti, Energiamarkkinavirasto (K)

- ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (K)

- ylitarkastaja Riitta Kekäläinen, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

12.10.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- johtaja Aimo Kastinen, Kemianteollisuus ry (K)

- johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- energia- ja infrastruktuurijohtaja Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- asiamies Ismo Ojala, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- puheenjohtaja Hannu Niemelä, Puuenergia ry (K)

- toiminnanjohtaja Hannes Tuohiniitty, Suomen Pellettienergiayhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- jurist Helena Ålgars, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenneympäristöyhdistys ry (K)

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Janne Rauhamäki, Pöyry Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen varajäsen Ari Lampinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Suomen Bioenergiayhdistys FINBIO ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry (K)

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Esa Mannisenmäki, Linja-autoliitto (K)

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry

- hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto (K)

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Autoalan Keskusliitto ry (K)

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Veikko Hokkanen, Helsingin Energia (K)

- toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Oy (K)

- johtaja Christer Paltschik, Gasum Oy (K)

- toimitusjohtaja Antti Koskelainen, Suomen ElFi Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- SF-Caravan ry (K)

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Mauri Marttila, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry (K)

29.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 12/2010 vp

10.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kotkamills Oy (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 20/2010 vp.

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Koneyrittäjien liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 18/2010 vp.

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- lisäselvitys: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto.

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- VM:n lausuntoluonnos.

24.11.2010

Valmistava keskustelu

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 24/2010 vp

Valmistava keskustelu

30.11.2010

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

01.12.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

02.12.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu mietintöluonnos

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 27.10.2010 LiVL 12/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja Björn Ziessler, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

- tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (K)

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä (K)

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- hallintopäällikkö Timo Koskinen, Suomen Taksiliitto (K)

- asiantuntija Eija Kanto, Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Linja-autoliitto (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto

- johtaja Christer Paltschik, Gasum Oyj (K)

- hallituksen jäsen Anu Laakkonen, Suomen Biokaasuyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen ympäristökeskus

- Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

- Autoliitto ry

- Autotuojat ry

- Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry

- Motiva Oy

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Björn Achren, Sähköajoneuvoyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Autoalan Keskusliitto (K)

- Elcat Oy (K)

- Energiateollisuus ry (K)

- European Batteries Oy (K)

- Tampereen sähköajoneuvokeskus TSAK (K)

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys

Valmistava keskustelu

26.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Linja-autoliiton lisäselvitys koskien työnantajan Kela-maksun poiston vaikutus bussiliikenteessä

27.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 12/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 15.10.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 MmVL 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.10.2010

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

- VaV:n lausuntopyyntö 14.10.2010

Käsittely

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- energia- ja ympäristöjohtaja Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Söderman, Suomen biokaasuyhdistys ry (K)

- varapuheenjohtaja Tomi Salo, FINBIO-Suomen Bioenergiayhdistys ry (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Perttu Pyykkönen, Pellervon taloustutkimus, PTT (K)

- asiamies Ismo Ojala, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kalankasvattajaliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.10.2010

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

29.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 20/2010 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 25.11.2010 TaVL 24/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen,

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ryhmäpäällikkö Antti Paananen, Energiamarkkinavirasto (K)

- teknologiajohtaja Satu Helynen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT (K)

- johtava asiantuntija Janne Rauhamäki, Pöyry Management Consulting Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Koneyrittäjien liitto (K)

11.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry (K)

- johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- energia-asiantuntija Maiju Westergren, Metsäteollisuus ry (K)

- johtaja Aimo Kastinen, Kemianteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry (K)

- liiketoiminnan suunnittelujohtaja Christer Paltschik, Gasum Oy (K)

- johtaja Anne Brunila, Fortum Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys (K)

- johtaja Veikko Hokkanen, Helsingin Energia (K)

- kehityspäällikkö Risto Ryymin, Jyväskylän Energia (K)

- toimitusjohtaja Risto Vaittinen, Turku Energia (K)

- toimitusjohtaja Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Oy (K)

- toimitusjohtaja Tuija Suur-Hamari, Kotkamills Oy (K)

- tuotekehitysjohtaja Aimo Åhlman, Valmet Automotive Oy (K)

- ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

16.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Energiamarkkinaviraston lisäselvitys 12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Ari Lampinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n lisäselvitys 15.11.2010

18.11.2010

Valmistava keskustelu

18.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lisäselvitys 17.11.2010, Energiateollisuus ry:n lisäselvitys 17.11.2010

19.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Gasum Oy:n lisäselvitys 17.11.2010

24.11.2010

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 23.11.2010

25.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 25.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 24/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 21.09.2010

Käsittely päättynyt 11.11.2010 YmVL 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Pekka Tervo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erikoistutkija Jouko Petäjä, Suomen ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Kati Ruohomäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Jari Kostama, Energiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry (K)

- ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jyväskylä Innovation Oy (K)

- Kotkamills Oy (K)

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

21.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- projektipäällikkö Ari Lampinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry (K)

- energia-asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Gasum Oy (K)

- Metsäteollisuus ry (K)

22.10.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Antti Asikainen, Metsäntutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Biokaasuyhdistyksen lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Kotkamills Oy:n lisäselvitys.

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UPM-Kymmene Oyj (K)

- NEFCO (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 18/2010 vp

​​​​