HE 147/2013

eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2013 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.10.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 08.10.2013

Käsittely päättynyt 11.12.2013 YmVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2013

Keskusteltiin asiasta.

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

- johtava lakimies Ulla Hurmeranta, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Pekka Virkamäki, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry (K)

- lakimies Johanna Aho, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL (K)

- Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (K)

- Uusi insinööriliitto UIL ry (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi asiantuntija, arkkitehti SAFA Eero Palomäki, Työterveyslaitos (K)

- toiminnanjohtaja Hannele Rämö, Asumisterveysliitto AsTe ry (K)

- asiamies Reijo S. Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- toimitusjohtaja Ahti Junttila, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry (K)

- päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Sisäilmakeskus Oy (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry (K)

- Suomen LVI-liitto SuLVi ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

19.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sisustusarkkitehdit SIO ry (K)

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

28.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

04.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 42/2013 vp.

05.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö

- toimitusjohtaja Ahti Junttila, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry (K)

- koulutustoimikunnan puheenjohtaja Eero Reijonen, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

- toimitusjohtaja Kimmo Sandberg, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (K)

10.12.2013

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 9/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.10.2013

Käsittely päättynyt 03.12.2013 PeVL 42/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- vastine ympäristöministeriöltä

20.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Anne Kumpula, (K)

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine

22.11.2013

Epävirallinen keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.12.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 42/2013 vp