HE 148/2006

laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 23.11.2006 MmVM 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

26.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton kirjallinen lausunto

28.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kari Ojala, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- apulaisjohtaja Sakari Lehtiö, Valtiokonttori (K)

- maanmittausneuvos Arvo Kokkonen, Maanmittauslaitos (K)

- lakimies Camilla Oksanen, Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (K)

10.10.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

17.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Paliskuntain yhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 10.11.2006 PeVL 39/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

20.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Juha Karhun kirjallinen lausunto

08.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

10.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2006 vp