HE 148/2007

HE 148/2007

laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.11.2007

Käsittely päättynyt 11.03.2008 VaVM 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

09.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- PeV:n annettava lausunto VaV:lle.

Käsittely

09.11.2007

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

11.03.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 5/2008 vp.

11.03.2008

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

11.03.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 5/2008 vp

Verojaosto

15.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Timo Räbinä, Verohallitus

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

20.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos Kela (K)

- Kirkkohallitus (K)

- Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Esa Aalto, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Matti Anttila, Helsingin hallinto-oikeus (K)

21.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

27.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

30.11.2007

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

29.02.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

05.03.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

07.03.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2008 vp.

11.03.2008

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 07.11.2007

Käsittely päättynyt 06.03.2008 PeVL 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

22.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

28.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professori Tuomas Ojanen ja professori Teuvo Pohjolainen

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta

Käsittely

06.02.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering/Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

14.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.02.2008

Merkitty saapuneeksi

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majurin lausunto

05.03.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

05.03.2008

Valmistava keskustelu

06.03.2008

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2008 vp