HE 148/2008

HE 148/2008

laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.10.2008

Käsittely päättynyt 24.10.2008 LiVM 13/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

17.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

- logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan lääninhallituksen lausunto Nr 254 A 10 (08 05 71), 11.9.2008

- Länstyrelsen på Åland (K)

23.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tapani Kajamaa, Merenkulkulaitos (K)

- toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto (K)

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry

- johtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamot ry (K)

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

24.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- regeringsledamot Mats Perämaa, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering

- avdelningschef Linnea Johansson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering

- tekniske inspektören Göran Holmberg, Ahvenanmaan maakunnan hallitus/ Ålands Landskapsregering

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 13/2008 vp