HE 148/2009

HE 148/2009

laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 08.10.2009 StVM 32/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- matemaatikko Jorma Jauhiainen, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 32/2009 vp

​​​​