HE 149/2005

HE 149/2005

laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 LiVM 23/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

12.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

12.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- meriturvallisuusjohtaja Paavo Wihuri, Merenkulkulaitos

- johtava lakimies Hannu Makkonen, Merenkulkulaitos

- merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen, Merenkulkulaitos

- tulliylitarkastaja Saija Taipale, Tullihallitus

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n viesti hyväksytyistä luokituslaitoksista 17.10.2005

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan varustamoyhdistys - Ålands Redarförening

- toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto

- varatoiminnanjohtaja Antti Palola, Suomen Laivanpäällystöliitto

- liittosihteeri Pekka Teräväinen, Suomen Merimies-Unioni ry

- toimitusjohtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamoyhdistys (K)

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Santala, Satamaoperaattorit (K)

- hallituksen puheenjohtaja Rolf Sandberg, Suomen Laivameklariliitto (K)

- merikapteeni Tapani Voionmaa, Suomen Laivameklariliitto

- toimitusjohtaja Matti Aura, Suomen Satamaliitto (K)

- toimitusjohtaja Jari Ahjoharju, Linda Line Express (K)

- operatiivinen johtaja Jari Talja, Alfons Håkans (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Erkki Kotiranta, Neste Oil Oyj (K)

- logistiikkajohtaja Pekka Kangas, Rautaruukki Oyj (K)

- liiketoimintajohtaja Svante Eriksson, John Nurminen Oy (K)

- johtaja Eero Hemming, Kemira GrowHow Oyj (K)

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimistoinsinööri Matti Saario, Merenkulkulaitos (K)

- toimistopäällikkö Pertti Haatainen, Merenkulkulaitos (K)

18.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Yleiskeskustelu

22.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

25.11.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 23/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 08.11.2005 PeVL 43/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- professori Arvo Myllymäki, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

I käsittely

28.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

08.11.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 43/2005 vp