HE 149/2006

laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 12.12.2006 LiVM 33/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Timo Repo, Opetushallitus (K)

- puheenjohtaja Antero Peiponen, Suomen Autokoululiitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Saara Remes, Bussialan Kehittämispalvelut Oy

- opettaja Esko Kantola, Huittisten Aikuiskoulutuskeskus (K)

- opettaja Ari Ojala, Vantaan Ammattiopisto Varia (K)

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Ari Herrala, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö

- puheenjohtaja Antero Peiponen, Suomen Autokoululiitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

30.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n muistio soveltamisalan poikkeuksista linja-autoa kuljetettaessa

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n pykälämuutosehdotukset

Jatkettu valmistava keskustelu

05.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 4.12.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

12.12.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 33/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2006

Käsittely päättynyt 16.11.2006 SiVL 19/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään, ettei Suomen Kuntaliitolla ole huomautettavaa, liite.

- hallitusneuvos Eija Maunu, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Lankinen, opetusministeriö

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Antero Peipponen, Suomen Autokoululiitto r.y. SAKL (K)

13.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Opetushallituksen kirjallinen lausunto 12.10.2006

17.10.2006

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Huittisten ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen 18.10.2006, Suomen Toisen Asteen Logistiikan Opettajat ry:n (STALO) 19.10.2006 ja Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten liitto ry:n 20.10.2006 kirjalliset lausunnot.

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunnan kirjallinen lausunto 17.5.2006.

Valmistava keskustelu

27.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestinäministeriön ja opetusministeriön kirjalliset lisäselvitykset.

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Autokoululiitto r.y.:n kirjallinen lausunto 6.11.2006.

- Suomen Autokoululiitto r.y. SAKL

09.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

10.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

14.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

16.11.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 19/2006 vp