HE 149/2010

HE 149/2010

laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 70/2010LA 72/2010LA 76/2010

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 09.11.2010 SiVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipoliittinen sihteeri Antti-Jukka Huovila, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Antti Hallia, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- tiedottaja Kaisu Suopanki, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Teppo Säkkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen, Kela (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry (K)

- työvoima- ja koulutuspoliittinen asiantuntija Jari-Pekka Jyrkänne, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- asiantuntija Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- vt. yksikönjohtaja Ida Mielityinen, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry (K)

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n vastine lausunnoista 18.10.2010

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vararehtori Martti Raevaara, Aalto-yliopisto (K)

- opintotukipäällikkö Eini Mäkelä, Tampereen yliopisto (K)

29.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 70/2010 vp, LA 72/2010 vp, LA 76/2010 vp

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​