HE 149/2013

eduskunnalle laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 46/2011 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 15.10.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 LaVM 16/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.10.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 46/2011 vp

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Sami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Sini Lahdenperä, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- toimialajohtaja Marjatta Syväterä, Oikeusrekisterikeskus (K)

- lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Petri Heikkinen, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- toiminnanjohtaja Tuija Sivonen, Suomen Partiolaiset ry (K)

- johtaja Panu Laturi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- erityisasiantuntija Heikki Sariola, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

- järjestölakimies Maarit Päivike, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. johtaja Pekka Asikainen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Sami Mahkonen, (K)

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 17/2013 vp

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 37/2013 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 25/2013 vp

Merkitty saapuneeksi

- Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n lisälausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Ensi- ja turvakotien liiton SiVL:lle toimittama lausunto.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö (K)

03.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 16/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.10.2013

Käsittely päättynyt 27.11.2013 PeVL 37/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mia Murtomäki, tietosuojavaltuutetun toimisto

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

12.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- tietosuojavaltuutetun toimisto

20.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

22.11.2013

Epävirallinen keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 16.10.2013

Käsittely päättynyt 27.11.2013 SiVL 25/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kristiina Heinonen, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- kasvatusjohtaja Timo Sinivuori, Suomen Partiolaiset ry (K)

- asiantuntija Henni Axelin, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Sini Lahdenperä, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- erityisasiantuntija Kirsi Pollari, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- lakimies, OTM Maria Haarajoki, Pelastakaa Lapset - Rädda Barnen (K)

- toiminnanjohtaja Anitta Raitanen, Kansalaisareena ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

20.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 16.10.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 TyVL 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mirja Salonen, oikeusministeriö (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Sami Teräväinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimialajohtaja Marjatta Syväterä, Oikeusrekisterikeskus (K)

- ylitarkastaja Mia Murtomäki, Tietosuojavaltuutetun toimisto

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Paula Hurttia, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Panu Laturi, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry (K)

- järjestölakimies Maarit Päivike, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- tietosuojavaltuutetun toimisto

13.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 17/2013 vp