HE 15/2003

HE 15/2003

laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 23.05.2003

Käsittely päättynyt 03.06.2003 StVM 2/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

28.05.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- apulaisjohtaja Tauno Jouhtimäki, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA

- toiminnanjohtaja Raimo Kivineva, Maatalouslomittajat ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.06.2003

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2003 vp

​​​​